Podstępny jon sodowy jest w lekach przeciwbólowych

„British Medical Journal” opublikował w listopadzie 2013 r. doniesienie zatytułowane Association between cardiovascular events and sodium-containing effervescent, dispersible, and soluble drugs: nested case-control study. Dr Jacob George i wsp. przeanalizowali znaczenie składu tabletek przeciwbólowych, w których do formulacji zastosowano związki chemiczne zawierające jon sodowy, dla stanu układu krążenia.

Konsumpcja leków przeciwbólowych jest tak duża, że tabletki są takim samym źródłem jonu sodowego jak żywność przetworzona przemysłowo czy napoje. Do szczególnie często zażywanych leków zawierających jon sodowy należą wszelkie postaci paracetamolu rozpuszczalnego, metoklopramid, witamina C, aspiryna rozpuszczalna, różne postaci calcium oraz suplementy cynku. Dzienna dawka jonu sodowego z takich źródeł może sięgać 150 mmol.

Autorzy zidentyfikowali 24 leki dostępne na rynku brytyjskim zawierające jon sodowy. Przeanalizowano rejestry medyczne 1 292 337 dorosłych pacjentów, a średni czas obserwacji wynosił 7,23 lat. W grupie tej stwierdzono 61 072 zdarzenia sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca, udar mózgu, zgon z powodów sercowo-naczyniowych. U osób stosujących tabletki zawierające jon sodowy ryzyko tych zdarzeń było o 16% większe niż u osób niestosujących takich leków. Także ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego było kilkakrotnie większe. Czas stosowania leków zawierających jon sodowy wynosił blisko 4 lata. Autorzy zwracają uwagę, iż zalecanie leków przeciwbólowych zawsze wymaga starannego rozważenia i przeanalizowania korzyści i zagrożeń.    

(K.K.)

Źródło: http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6954

GdL 12_2013