Obiecujące wyniki prac nad bioniczną trzustką

Przed dwoma laty opisaliśmy okoliczności skonstruowania i stan badań nad trzustką bioniczną: http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/102-przelom-w-leczeniu-cukrzycy-typu-1. Artykuł cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników. Mamy dla nich dalsze bardzo dobre wiadomości.

Prace nad trzustką bioniczną trwają, a ich wyniki są bardzo obiecujące. W lutym 2016 na łamach „The Lancet Diabetes Endocrinology” zespół badaczy: Steven J. Russell, Mallory A. Hillard, Courtney Balliro, Kendra L. Magyar, Rajendranath Selagamsetty, Manasi Sinha, Kerry Grennan, Debbie Mondesir, Laya Ehklaspour, Hui Zheng, Edward R. Damiano, Firas H. El-Kha opublikował doniesienie naukowe zatytułowane Day and night glycaemic control with a bionic pancreas versus conventional insulin pump therapy in preadolescent children with type 1 diabetes: a randomised crossover trial, w którym przedstawiono porównanie kontroli glikemii za pomocą bionicznej trzustki w porównaniu z tradycyjną pompą insulinową u dzieci w okresie przedpokwitaniowym.

biongdl 7 2016660

Okazało się, że kontrola glikemii za pomocą trzustki bionicznej była lepsza niż za pomocą klasycznej pompy insulinowej. Ponadto w wypadku bionicznej trzustki nie występowały epizody ciężkiej hipoglikemii, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

biongdl 7 20162660

Z publikacji na łamach „Time” dowiadujemy się, że są dwa zespoły biotechnologów pracujące nad bioniczną trzustką. Najmłodsza pacjentka, która testowała to urządzenie, ma 8 lat, a syn Eda Damiano – konstruktora bionicznej trzustki, który zachorował na cukrzycę jako mały chłopiec, obecnie ma już 14 lat i jest uczniem szkoły średniej. (K.K.)

Źródła: http://sites.bu.edu/bionicpancreas/files/2016/02/Russell-Lancet-Diabetes.pdf
http://time.com/4278068/bionic-pancreas-company/

GdL 7_2016