Przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej u dzieci

Na łamach „European Journal of Pediatric Surgery” w lutym 2016 r. ukazało się doniesienie Prolonged Use of Proton Pump Inhibitors as Stricture Prophylaxis in Infants with Reconstructed Esophageal Atresia autorstwa P. Stenström i wsp. porównujące 3- i 12-miesięczne podawanie inhibitorów pompy protonowej po rekonstrukcji przełyku jako postępowanie zapobiegające powstaniu zwężenia w miejscu zespolenia.

Przeanalizowano stan 30 dzieci operowanych w latach 2001-2009, które otrzymywały inhibitory pompy protonowej przez 3 miesiące i 33 dzieci operowanych w latach 2010-2014, które otrzymywały terapię przez 12 miesięcy. Częstość występowania zwężenia w miejscu zespolenia w grupie z 3-miesięczną kuracją wynosiła 43%, a w grupie z 12-miesięczną kuracją 42%.

Autorzy stwierdzają, że podawanie inhibitorów pompy protonowej nie likwiduje zwężenia w miejscu zespolenia, ale u dzieci, które otrzymywały te leki przez 12 miesięcy, zwężenie wystąpiło później. (K.K.)

Źródło: https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0036-1584179

GdL 10_2016