Pediatryczne centra oddechowo-pokarmowe

Krystyna Knyl

Dzieci z kompleksowymi zaburzeniami ze strony układu oddechowego i pokarmowego, określanymi często jako zaburzenia oddechowo-pokarmowe mogą mieć różnego rodzaju schorzenia podstawowe. Zaburzenia te występują w przebiegu bezdechu sennego, astmy, wrodzonych nieprawidłowości w obrębie dróg oddechowych lub przełyku, problemów z karmieniem, odżywianiem, refluksu żołądkowo-przełykowego, zapalenia przełyku, tracheomalacji.
Na łamach „JAMA Otolaryngology – Neck & Head Surgery” ukazało się w lutym 2015 r. doniesienie zatytułowane Interdisciplinary Pediatric Aerodigestive Care and Reduction in Health Care Costs and Burden J.M. Collaco i wsp. poświęcone interdyscyplinarnym centrom medycznym leczącym zaburzenia oddechowo-pokarmowe.

Problemy z karmieniem i odżywianiem były w 2010 roku przyczyną hospitalizacji 2,6% noworodków. Dzieci z dysfagią dłużej przebywają w szpitalu. Często wymagają wielospecjalistycznej opieki – gastroenterologów, otolaryngologów, pulmonologów, dietetyków, fizjoterapeutów i logopedów. Złożoność problematyki spowodowała, że w Stanach Zjednoczonych powstało 35 specjalistycznych centrów zajmujących się skoordynowaną opieką nad takimi dziećmi. Powołanie tych centrów usprawniło diagnostykę, poprawiło opiekę oraz przyczyniło się do zmniejszenia liczby hospitalizacji.

Autorzy analizują 163 kuracje przeprowadzone u 125 pacjentów (62,4% stanowili chłopcy). W tej grupie 97 pacjentów było na jednej wizycie, 20 pacjentów odbyło 2 wizyty, 6 pacjentów 3 wizyty i jeden pacjent 4 wizyty. W czasie ambulatoryjnego pobytu w szpitalu odbywały się średnio 4 konsultacje różnych specjalistów, w tym 72,8% wizyt było u gastroenterologa, 96,8% u otolaryngologa, 72% u pulmonologa i 50,4% u logopedy. Koszt wizyty u jednego specjalisty wynosił średnio 80 dol. plus 10 dol. za parking oraz 5,90 dol. za paliwo potrzebne na dojazd do szpitala. Innych kosztów nie analizowano.

Autorzy oceniają, że oszczędność wynikająca z interdyscyplinarnego podejścia wynosiła średnio 182 dol. za pierwszą konsultację oraz 1731 dol. za procedury operacyjne. Stwierdzono także, że skoordynowana opieka pozwalała na zmniejszenie liczby zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, co zmniejszało zagrożenie problemami rozwojowymi i poznawczymi, jakie mogą wystąpić przy zbyt częstych znieczuleniach ogólnych u małych dzieci. 

Krystyna Knypl

Źródło: http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2020431

GdL 10_2016