Rozwój psychoruchowy dzieci urodzonych z atrezją przełyku

Krystyna Knypl

„Journal of Pediatric Surgery” zamieścił doniesienie Developmental outcomes at three years of age of infants with esophageal atresia autorstwa K. Walker i wsp. z Australii omawiające rozwój dzieci urodzonych z atrezją przełyku.
Autorzy analizują parametry rozwoju za pomocą skali Bayleya (aspekty poznawcze, językowe i motoryczne) u 34 dzieci operowanych po urodzeniu z powodu atrezji przełyku i porównują je z wynikami 166 dzieci zdrowych.

Nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi operowanymi z powodu atrezji i zdrowymi w zakresie ocenianych parametrów.(K.K.)

Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468%2815%2900700-9/abstract

https://www.researchgate.net/publication/283528754_Developmental_outcomes_at_three_years_of_age_of_infants_with_oesophageal_atresia

GdL 1_2016