Amerykanin czeka na przeszczep serca

Liczba przeszczepów serca w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od ponad 10 lat – pisze dr L. Warner Stevenson na łamach JAMA. W 2004 roku przeszczepiono w USA 2177 serc, a w 2014 roku 2166 biorców otrzymało serce. Tymczasem wzrosła do 120 liczba ośrodków zajmujących się transplantacją, a do zabiegów są kwalifikowane coraz starsze osoby, mające liczne schorzenia współistniejące, takie jak cukrzyca czy otyłość.

Czas oczekiwania na serce wydłuża się. Alokacja narządów do przeszczepu jest problemem nie tylko ekonomicznym, ale i etycznym. Problem ten będzie narastał w związku z szybko rosnącą liczbą osób z niewydolnością krążenia. Obecnie w Stanach Zjednoczonych żyje 2,5 mln osób z niewydolnością krążenia i z tej grupy od 100 do 200 tysięcy to potencjalni biorcy serca. Na oficjalnej liście oczekujących na przeszczep serca w Stanach Zjednoczonych jest 3673 pacjentów, a 47% z tej grupy czeka na przeszczep dłużej niż rok. Tymczasem prognozowana liczba przeszczepów w 2015 r. to 2200.  (K.K.)

Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2296122

GdL 8_2015