Fumaran dimetylu w leczeniu chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Krystyna Knypl

Pięcioletnie wyniki badania klinicznego ENDORSE trzeciej fazy potwierdzają silną i trwałą skuteczność stosowania Tecfideru® (fumaran dimetylu) w szerokiej populacji pacjentów z rzutowo-remisyjnym stwardnieniem rozsianym (SM). Fumaran dimetylu to doustny preparat o przedłużonym uwalnianiu. Od marca 2013 r. lek otrzymało ponad 100 000 pacjentów na całym świecie. Zmniejsza on liczbę rzutów SM, spowalnia progresję stopnia niepełnosprawności oraz zmniejsza liczbę zmian mózgowych SM przy zachowaniu korzystnego profilu bezpieczeństwa i tolerancji u pacjentów z rzutowymi postaciami tej choroby.

Najczęściej obserwowanymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były: zaczerwienienie twarzy i zdarzenia żołądkowo-jelitowe. Do innych skutków ubocznych należy obniżenie średniej liczby limfocytów obserwowane w pierwszym roku leczenia, która następnie ulega stabilizacji. Skuteczność i bezpieczeństwo leku oceniono w dużym, ogólnoświatowym programie klinicznym, który jest kontynuowany nadal.

Fumaran dimetylu zapewnia nowe podejście do leczenia SM dzięki aktywacji szlaku sygnałowego Nrf2, wskutek czego komórki organizmu mogą bronić się przed stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym. (K.K.)

Źródło: materiały prasowe

Więcej w charakterystyce produktu leczniczego pod adresem http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002601/WC500162069.pdf

GdL 10_2014