Skryba medyczny – nowy stary zawód?

Krystyna Knypl

„The Journal of the American Medical Association” zamieścił artykuł dr. George’a A. Gellerta i wsp. The rise of medical scribe industry. Implications for the advancement of electronic health records, w którym autorzy zwracają uwagę na nieuświadamiane powszechnie aspekty masowego wprowadzenia medycznej dokumentacji elektronicznej. Problem sprowadza się do tego, że wymogi federalne dotyczące dokumentacji elektronicznej sporządzanej w związku z udzielaną poradą rosną, a doba nie chce się wydłużyć. Lekarze muszą wynajmować dodatkowe osoby do wprowadzania danych, nadzorować ich pracę, a przez to mają mniej czasu bezpośrednio poświęcanego pacjentowi i uważają, że zagrożona jest jakość opieki nad pacjentem.

Kierunek prowadzenia dokumentacji elektronicznej jest jednak nieodwracalny, czego dowodem jest obecność na rynku amerykańskim aż 22 firm świadczących usługi skrybów medycznych w 44 stanach. Jest także stowarzyszenie American College of Medical Scribe Specialists (ACMSS) reprezentujące ponad 3000 skrybów medycznych.

Gdyby ktoś poczuł powołanie do zawodu skryby medycznego, może pod adresem http://theacmss.org/medical-scribe-certification-and-aptitude-test-the-mscat-purchase-page dowiedzieć się, jakie szkolenie powinien odbyć – również w wariancie on-line!

Escribano400

Gdyby ktoś chciał ponarzekać (co zresztą czynią amerykańscy autorzy artykułu!), rekomendujemy lekturę Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Skryba), z której dowiadujemy się, że zawód skryby występował we wszystkich kulturach posługujących się pismem. Jego przedstawiciele należeli do wyższej klasy średniej, znajdowali pracę dzięki rosnącej biurokracji w państwie faraonów, w świątyniach i w armii. Co więcej, wiele informacji przetrwało do dziś dzięki pracy skrybów – donosi Wikipedia! Zawód skryby był zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn, a jego przedstawicieli uważano za część dworu królewskiego, w związku z czym nie odbywali służby wojskowej i nie płacili podatków.

W starożytnej Grecji skryba nazywany był doksografem.

Ach, skrybą być… – można westchnąć i pomyśleć, że dzięki postępowi cofamy się do czasów starożytnych. (K.K.)

Źródło: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2084910

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skryba#/media/File:Escribano.jpg:Escribano.jpg

GdL 5_2015