Schorzenia związane z migracją ludności

Krystyna Knypl

Wśród różnych zagadnień związanych z migracją ludności istotnym problemem są schorzenia przemieszczające się wraz z imigrantami i uchodźcami, zwykle nieznane lub rzadko występujące w kraju nowego osiedlenia. Europejskie spojrzenie na te schorzenia powoduje, że stosunkowo mało wiemy o problemach zdrowotnych napływającej ludności. Na łamach „Clinical Inectious Diseases” 2004,38,1742-8 znajdujemy obszerne doniesienie autorstwa B.D. Gushulaka i D.W. MacPhersona Globalization of infectious diseases: the impact of migration poświęcone tym zagadnieniom.

Tematyka schorzeń związanych z migracją ludności jest szczególnie istotna w krajach, które z różnych względów i powodów prowadzą politykę proimigracyjną. Do krajów tych autorzy zaliczają Stany Zjednoczone (11,1% ludności jest urodzonych za granicą), Australię (25% ludności urodzonej za granicą), Kanadę (18,4% ludności urodzonej za granicą) oraz Izrael (42,4% ludności urodzonej za granicą).

W ciągu minionych 50 lat międzynarodowa polityka zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, powszechność szczepień, działania edukacyjne, poprawa poziomu życia przyniosły dużą poprawę w tym zakresie. Jednakże pozostają pewne choroby, które mogą stanowić problem dla krajów przyjmujących imigrantów i uchodźców. Do schorzeń takich zalicza się przede wszystkim gruźlicę występującą w Afryce i Azji z większą częstością niż ma to miejsce w Europie. Inne schorzenie to zespól ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu nietypowych zapaleń płuc występujących u mieszkańców Azji Wschodniej i Południowowschodniej. Ospa małpia (ang. monkeypox) to nieznana na kontynencie europejskim, a spotykana w Afryce Subsaharyjskiej choroba wirusowa mogąca przenosić się z małp na ludzi (zoonoza).

Kolejna choroba to leiszmanioza – występująca w Azji Środkowowschodniej i Południowej oraz w Afryce. Także malaria należy do schorzeń wędrujących wraz z migrantami. Inne schorzenie to węgorzyca (więcej http://www.medycynatropikalna.pl/chorobazakazna/28/wegorczyca-%28strongyloidoza%29), dość często spotykana w Azji Południowowschodniej i Afryce.

Więcej o schorzeniach tropikalnych można przeczytać na http://www.medycynatropikalna.pl/choroby. (K.K.)

Żródło: http://cid.oxfordjournals.org/content/38/12/1742.full.pdf+html

GdL 10_2015