Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!

DSC01492200

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily O’Reilly, w 2016 r. ustanowiła nagrodę za dobrą administrację (Award for Good Administration), o którą mogły ubiegać się wszystkie instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Oceniano takie aspekty jak innowacyjność, jakość obsługi klienta, zorientowanie usług na obywatela, transformacja w zarządzaniu zmianami, zrównoważony rozwój, polityka językowa, współpraca oraz przejrzystość w postępowaniu administracyjnym. Do nagrody nominowano 90 inicjatyw i instytucji (lista nominowanych jest pod adresem https://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/eventdocument.faces/en/77198/html.bookmark).

Wyniki ogłoszono 30 marca 2017 r. w Brukseli. Award for Good Administration otrzymały Europejskie Sieci Referencyjne (ERN) działające na rzecz lepszej opieki pacjentów z chorobami rzadkimi.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego bardzo potrzebnego i cennego przedsięwzięcia! (K.K.)

Źródło: https://www.ombudsman.europa.eu/activities/award-for-good-administration.faces

Fot. Krystyna Knypl

GdL 5_2017