Lekarze najlepszymi menedżerami szpitali

Na łamach prestiżowego „Harvard Business Review” dr James K. Stoller (M.D., M.S.), pulmonolog ze słynnej Cleveland Clinic w Stanach Zjednoczonych opublikował bardzo interesujący artykuł Why The Best Hospitals Are Managed by Doctors? Pisze on, że opieka zdrowotna jest we współczesnych czasach wyjątkowym kondensatem trudnych do rozwiązania problemów. Z jednej strony humanitarna potrzeba niesienia pomocy choremu człowiekowi, z drugiej – rosnące koszty leczenia i nowe techniki. Wszystko to powoduje, że dobre zarządzanie szpitalem jest wyjątkowo trudnym zdaniem.

W dobie medycyny zorientowanej na pacjenta, zdaniem autora artykułu, lekarze mają szczególne kwalifikacje do bycia menedżerami szpitali. Nazywa ich „heroic lone healers”, czyli heroicznymi samotnymi uzdrowicielami.

W szpitalach zarządzanych przez lekarzy wskaźnik jakości jest o 25% wyższy w porównaniu ze szpitalami zarządzanymi przez menedżerów bez dyplomu lekarza. Menedżerowie z dyplomem lekarza zdaniem autora artykułu tworzą bardziej sympatyczne i skutecznie działające środowisko pracy w szpitalu, ponieważ należą do zespołu leczniczego. Ponadto wiedzą, jak pozyskiwać najlepszych lekarzy do pracy w zarządzanej placówce.

W dwóch najlepszych, wg rankingu „US News and World Report” z roku 2016, amerykańskich szpitalach Mayo Clinic i Cleveland Clinic, menedżerami generalnymi są lekarze. (K.K.)

Źródło: https://hbr.org/2016/12/why-the-best-hospitals-are-managed-by-doctors

GdL 2_2017