Nagroda za badania genetyczne w nadciśnieniu

Podczas kongresu European Society of Hypertension (16-19 czerwca 2017 r.) prof. Xavier Jeunemaître z Hôpital européen Georges-Pompidou w Paryżu otrzymał nagrodę imienia Björna Folkowa za badania genetyczne w nadciśnieniu tętniczym.

Laureat nagrody zajmuje się między innymi badaniami genetycznymi w takich chorobach rzadkich jak naczyniowa postać zespołu Ehlersa-Danlosa.

Katarzyna Kowalska

Źródło: https://m.facebook.com/HopitalPompidou/photos/a.599519510077718.23558779.158060087556998/1761811733848484/?type=3

GdL 7_2017