Nawracająca przetoka tchawiczo-oskrzelowa u dorosłych

Nawracająca przetoka tchawiczo-oskrzelowa jest znanym powikłaniem u dzieci z atrezją przełyku. Na łamach „European Journal of Cardiothoracic Sugery” P. Downey i wsp. w doniesieniu Recurrent and congenital tracheoesophageal fistula in adults opisali pięć przypadków nawracającej przetoki u osób dorosłych.

U pacjentów występował uporczywy kaszel oraz nawracające ciężkie zachłystowe zapalenie płuc. Po zabiegu usunięcia przetoki powikłania ze strony układu oddechowego ustąpiły.

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28575191

GdL 8_2017