GKT 831, nowy lek przeciwcukrzycowy

Francuska firma farmaceutyczna Genkyotex poinformowała o rozpoczęciu badań klinicznych II fazy nad nowym lekiem oznaczonym kryptonimem GKT831, należącym do grupy inhibitorów enzymów NOX 1 i NOX4. Lek będzie testowany u chorych z uszkodzeniem nerek w przebiegu cukrzycy, a oczekiwanym efektem jest zmniejszenie uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy typu 1. Lek wykazuje działanie polegające na zmniejszeniu procesów włóknienia towarzyszących nefropatii cukrzycowej.

GKT 831 będzie podawany w dawce 200 mg dwa razy dziennie przez 48 tygodni u pacjentów z nefropatią cukrzycową, a działanie będzie porównane z placebo. We wcześniej przeprowadzonym badaniu chorych z nefropatią cukrzycową obserwowano po 12 tygodniach leczenia zmniejszenie albuminurii.

(K.K.)

Źródło: http://www.diabetes.co.uk/news/2017/jul/new-drug-trial-scheduled-to-combat-kidney-disease-in-type-1-diabetes-94540369.html

GdL 8_2017