Wzrasta częstość polineuropatii cukrzycowej wśród młodych osób

Polineuropatia cukrzycowa jest jednym z częstszych powikłań źle kontrolowanej glikemii. Na łamach „Diabetes Care” ukazało się doniesienie Prevalence of and Risk Factors for Diabetic Peripheral Neuropathy in Youth With Type 1 and Type 2 Diabetes: SEARCH for Diabetes in Youth Study autorstwa M. Jaiswal i wsp. zwracające uwagę na wzrost częstości polineuropatii wśród młodych osób z cukrzycą.

W badaniu The Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI) uczestniczyły 1734 osoby z cukrzycą typu 1 (średni wiek 18,0 ± 4 lat) z czasem trwania choroby 7,2±1,2 lat, średnim stężeniem HbA1c 9,1 ± 1,9% oraz 258 osoby z cukrzycą typu 2 (średni wiek 22,0 ± 3,5 lat), czasem trwania choroby 7,9 ± 2 lat, stężeniem HbA1c 9,4 ± 2,3%. Częstość polineuropatii w grupie z cukrzycą typu 1 wynosiła 7%, a w grupie z cukrzycą typu 2 wynosiła 22%.

Czynnikami ryzyka w grupie z cukrzycą typu 1 były starszy wiek, dłuższy czas trwania cukrzycy, palenie papierosów, podwyższone ciśnienie rozkurczowe, otyłość, podwyższony poziom LDL cholesterolu i trójglicerydów, a także obniżony poziom HDL cholesterolu. W grupie z cukrzycą typu 2 czynnikami ryzyka były starszy wiek, płeć męska, obniżony poziom HDL cholesterolu. W obu grupach czynnikiem ryzyka była zła kontrola glikemii.

Autorzy podkreślają konieczność wcześniejszego wykrywania cukrzycy wśród młodych osób. (K.K.)

Źródło: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/06/30/dc17-0179

GdL 8_2017