Układ oddechowy dzieci z atrezją przełyku

Problemy zdrowotne dzieci, które urodziły się z atrezją przełyku, nie ograniczają się do okresu noworodkowego, lecz trwają przez całe dorastanie, a w wielu przypadkach utrzymują się w późniejszym wieku. Na łamach „Pediatric Pulmonology” w styczniu 2017 r. ukazało się doniesienie autorstwa R.N. Pedersena i wsp. Long-term pulmonary function in esophageal atresia-A case-control study, w którym opisano losy 59 dzieci obserwowanych od 5 do 15 roku życia.

55,9% dzieci miało problemy z u kładem oddechowym, 53,4% zgłaszało w wywiadzie przebycie co najmniej trzech zapaleń płuc, a 54,2% miało kaszel częściej występujący niż u rówieśników. Nieprawidłowe też były wskaźniki spirometrii – pojemność życiowa płuc wynosiła 84,9±13,2% normy, FEV1 wynosiło 78,2±12,4% normy. Autorzy uważają, że zmiany te były wynikiem osłabionego rozwoju płuc w związku z przebytą torakotomią podczas leczenia atrezji przełyku w okresie noworodkowym. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27164020

GdL 8_2017