Glukagon donosowo opanuje hipoglikemię

Hipoglikemia u osób z cukrzycą typu 1 leczonych insuliną jest poważnym i częstym efektem niepożądanym, trudnym do leczenia. Podczas kongresu American Diabetes Association, który odbył się w czerwcu 2017 r. w San Diego w Stanach Zjednoczonych, E. Seaquist i wsp. przedstawili doniesienie Nasal Glucagon for the Treatment of Moderate-to-Severe Hypoglycemic Episodes in Real-World Settings in Adults with Type 1 Diabetes opisujące nową metodę leczenia hipoglikemii. Lekiem był glukagon podawany w spreju donosowym.

glukagon660

W badaniu, w którym uczestniczyło 69 dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 1, stosowano dawkę 3 mg glukagonu podawaną donosowo w chwili wystąpienia klinicznych objawów hipoglikemii. Łącznie w tej grupie pacjentów zastosowano 157 dawek glukagonu donosowo.

W 96,2% przypadków hipoglikemii w ciągu 30 minut po podaniu leku nastąpił powrót normalnego samopoczucia. W pozostałych przypadkach powrót samopoczucia do normy trwał do 45 minut.

Średni poziomu glukozy w chwili wystąpienia klinicznych objawów niedocukrzenia wynosił 47,9 mg% (od 21,6 do 73,9 mg%). Zaobserwowane w pojedynczych przypadkach objawy niepożądane to podrażnienie śluzówki nosa oraz ból głowy o niewielkim lub umiarkowanym natężeniu. W 82,7% przypadków pacjenci ocenili lek jako korzystny lub bardzo korzystny w leczeniu hipoglikemii. Donosowe podanie glukagonu jest wygodniejszą alternatywą niż podawanie tego leku przez wstrzykiwanie. (K.K.)

Źródło: http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4297/presentation/10322

GdL 8_2017