Objawy uboczne po fundoplikacji metodą Nissena

Podczas kongresu brytyjskich chirurgów pediatrycznych przedstawiono wiele prac na temat chirurgii przewodu pokarmowego u dzieci. W doniesieniu Ultra-short outcome after Nissen fundoplication T.J. Fyhn i wsp. z Oslo opisali wyniki obserwacji 81 dzieci z atrezją przełyku w średnim wieku 4,9 lat (od 0,2 do 15,2 lat).

W 4 tygodnie po operacji 30% dzieci zgłaszało ból o nasileniu lekkim (15%), umiarkowanym (12%) lub ciężkim (3%). 52% dzieci miało gastrostomię, a 44% uszkodzenia neurologiczne. Z powodu bólu 15% dzieci stale otrzymywało paracetamol. Trudności w jedzeniu miało 47%, nudności 23%. Autorzy piszą, że rodzice powinni być informowani o możliwych objawach chorobowych i ubocznych, które mogą wystąpić po operacji. (K.K.)

Źródło: http://congress.baps.org.uk/

GdL 8_2017