Kogo gryzą psy, a kogo drapią koty?

Interesującą analizę przedstawili B.Bergman i wsp. w doniesieniu Using Emergency Department Data to Conduct Dog and Animal Bite Surveillance in New York City, 2003–2006 opublikowanym na łamach „Public Health Reports”.

Otóż chłopcy w wieku od 5 do 12 lat byli najczęściej gryzieni przez psy, natomiast panie w wieku 40-64 były najczęściej drapane przez koty. Psy najrzadziej atakowały osoby po 65. roku życia, natomiast koty najrzadziej wyrządzały krzywdę dzieciom poniżej 2. roku życia. Odwrotnie do kotów zachowywały się myszy i szczury, które najczęściej atakowały dzieci poniżej 2. roku życia. W 99% przypadków pogryzienie zdarzyło się w miejscu zamieszkania. 

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268804/

GdL 9_2017