Poszkodowany właściciel zwierzaka przyjeżdża na SOR

Walory posiadania zwierząt w domu są powszechnie znane, ale nie tylko nie ma róży bez kolców, ale też nie ma psa, który nie gryzie i kota, który nie drapie. M.T. Steel i wsp. opublikowali na łamach „Academic Emergency Medicine” ciekawe doniesienie zatytułowane Epidemiology of Animal Exposures Presenting to Emergency Departments na temat uszkodzeń ciała doznawanych przez właścicieli zwierząt.

Z 1631 analizowanych pacjentów, którzy zgłosili się na SOR, w 80,5% rany były wynikiem pogryzienia przez psa. Na drugim miejscu – 13,2% były koty, które spowodowały uszkodzenie ciała; w 4,3% króliki lub inne gryzonie spowodowały uszkodzenie ciała swoich właścicieli. W pojedynczych przypadkach uszkodzenie było spowodowane przez dzikie drapieżniki, zwierzęta gospodarskie, a nawet przez nietoperze. 

(K.K.)

Źródło: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1553-2712.2007.tb01797.x/full

GdL 9_2017