Dzieci brytyjskie rzadko spacerują ze swoimi psami

Na łamach „BMC Public Health” C. Westgarth i wsp. opublikowali doniesienie A cross-sectional study of frequency and factors associated with dog walking in 9-10 year old children in Liverpool, UK dotyczące aktywności fizycznej dzieci, które miały w domu psa.

Obserwacji poddano 1021 dzieci w wieku 9-10 lat. Tylko 15,4% ankietowanych dzieci regularnie spacerowało z psem przynajmniej raz w ciągu dnia; 14,1% dzieci spacerowało kilka razy w tygodniu; 27,6% spacerowało rzadziej niż raz w tygodniu; 42,8% nigdy nie wyprowadzało psa na spacer. 

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015861/

GdL 9_2017