Atrezja przełyku – zaburzenia połykania w wieku dorosłym

Zaburzenia połykania po operacji atrezji przełyku są częstym objawem. Na łamach „Annals of Surgery” ukazało się doniesienie Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp. traktujące o tym problemie.

Przeprowadzono badanie ankietowe za pomocą kwestionariusza oceniającego stopień i nasilenie zaburzeń połykania u 97 osób, które przeszły po urodzeniu operację z powodu atrezji przełyku. Średni okres obserwacji wynosił 40 lat (od 18 do 63 lat). Pewien stopień zaburzeń połykania jest dość powszechny w tej grupie – zgłaszało go 82% ankietowanych. Trudności w połykaniu pokarmu twardej konsystencji zgłaszało 70% ankietowanych, a konieczność częstego popijania w czasie jedzenia – 75% ankietowanych. Jednak stopień nasilenia dolegliwości był niewielki i nie wpływał na wybór rodzaju jedzenia ani na codzienne aktywności. Refluks żołądkowo-przełykowy miało 26%, zwężenie w miejscu zespolenia 15%, oba powikłania 15% ankietowanych.

We wnioskach autorzy piszą, że choć zaburzenia połykania u osób po operacji atrezji przełyku są częste, to tylko w niewielkim stopniu obniżają jakość życia.

 (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27607100

GdL 9_2017