Warsztaty Ablacyjne w Instytucie Kardiologii w Warszawie

DSC03605660

W dniach 10-12 stycznia 2018 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne „International Warsaw Ablation Workshops”. Tegoroczne spotkanie było poświęcone głównie ablacjom złożonym, w tym ablacjom migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego.

W leczeniu migotania przedsionków ablacja jest co najmniej dwukrotnie skuteczniejsza od farmakoterapii oraz istotnie poprawia jakość życia pacjentów. Ma także coraz szersze zastosowanie także w terapii częstoskurczu komorowego. Obecnie najczęściej wykonuje się ablacje prądem o częstotliwości radiowej, tzw. ablacje RF (radiofrequency) lub krioablacje.

Podczas ablacji RF prąd rozgrzewa tkankę serca w miejscu styku z kilkumilimetrową elektrodą do kilkudziesięciu stopni, a w krioablacji następuje oziębienie niewielkiego fragmentu mięśnia serca do minus kilkudziesięciu stopni.

DSC03650660

Uczestnikom warszawskich Międzynarodowych Warsztatów Ablacyjnych zaprezentowano 10 zabiegów ablacji, które były przeprowadzane jednocześnie w dwóch pracowniach elektrofizjologicznych i były transmitowane on-line do sali konferencyjnej.

W Instytucie Kardiologii w Warszawie wykonuje się obecnie ponad 800 zabiegów ablacji rocznie – mówi dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Sterliński, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Zabiegi te wykonywane są w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca oraz na Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby Wieńcowej. Ablacja podłoża arytmii to metoda, która będzie miała coraz szersze zastosowanie w terapii arytmii, dlatego inicjatywy takie jak Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne są tak cenne.

DSC03590400

Wśród wykładowców znaleźli się między innymi: prof. Paolo Della Bella, prof. Marcin Kowalski, prof. Laszlo Geller, prof. Alan Bulava, prof. Attila Kardos.

Patronat nad Międzynarodowymi Warsztatami Ablacyjnymi „International Warsaw Ablation Workshops” objęła Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Informacja prasowa

Fot. Krystyna Knypl