Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa

Oświadczenie komisarza Vytenisa Andriukaitisa

Używanie tytoniu w UE jest nadal najczęstszą przyczyną chorób przewlekłych i śmierci, której można zapobiec. Z danych statystycznych dotyczących raka płuc – nowotworu, który jest w największym stopniu związany z paleniem – wynika, że w 2015 r. w UE zmarło na tę chorobę 273 400 osób. To o 273 400 osób za dużo. Ktoś stracił rodzica, dziecko, brata, siostrę lub przyjaciela. Rak płuc odpowiada za jedną piątą wszystkich zgonów związanych z nowotworami. Ponadto tytoń jest również głównym czynnikiem ryzyka dla wielu innych nowotworów oraz dla innych poważnych chorób, takich jak choroby układu krążenia.

Jestem bardzo zaniepokojony faktem, że od 2014 r. wskaźnik palenia w UE utrzymuje się na niezmienionym poziomie 26%. Jeszcze bardziej alarmujące jest to, że odsetek palaczy wśród osób w wieku od 15 do 24 lat wzrósł z 25% w 2014 r. do 29% w 2017 r. Utrata bliskich spowodowana paleniem tytoniu dotknęła mnie osobiście, w związku z czym statystyki dotyczące palenia wśród ludzi młodych bardzo mnie smucą. Musimy odwrócić tę tendencję. Jednym z głównych celów nowej dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, która w pełni zaczęła obowiązywać w UE dwa lata temu, jest doprowadzenie do tego, aby wyroby tytoniowe były mniej atrakcyjne dla młodych ludzi. Jednak nowe produkty, takie jak papierosy elektroniczne, są wśród młodego pokolenia coraz popularniejsze, co bardzo mnie niepokoi.

W związku z tym podjęliśmy istotne działania na rzecz lepszej ochrony zdrowia naszych obywateli przed konsumpcją tytoniu, w szczególności przez wdrożenie dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych oraz dyrektywy w sprawie reklamy wyrobów tytoniowych. Osiągnęliśmy również ważny etap w dniu 6 maja br., kiedy wszedł w życie unijny system identyfikacji i śledzenia. Dzięki niemu UE jest pierwszą jurysdykcją na świecie, która wprowadziła ramy prawne dla zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. W maju 2020 r. wchodzi również w życie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Ponadto pod koniec ubiegłego roku zainicjowaliśmy wspólne działanie na rzecz ograniczenia użycia tytoniu, przydzielając prawie 2 miliony euro na pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych w ciągu najbliższych trzech lat. Ważną rolę mogą odgrywać również organizacje pozarządowe, dlatego w kwietniu tego roku zaproponowałem nagrodę UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych, aby wyróżnić wyjątkowe inicjatywy międzynarodowych, europejskich, krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do zapobiegania używaniu tytoniu w UE. Termin zgłaszania kandydatur upływa 15 czerwca 2018 r., a nagroda zostanie przyznana w listopadzie.

Jako lekarz oglądałem na własne oczy spustoszenie, jakie w ludzkim organizmie powoduje używanie tytoniu, i wiem, jak ważne jest zwalczanie tego problemu od każdej strony. Powinniśmy zwiększyć nasze starania mające na celu informowanie, szkolenie i ochronę naszych obywateli przed szkodliwymi skutkami używania tytoniu.

Vytenis Andriukaitis

Bruksela, 30 maja 2018 r.

Źródło: Komisja Europejska

GdL 6_2018