Stała opieka tego samego lekarza wydłuża życie

Naukowcy z Uniwersytetu w Exter (Wielka Brytania) przejrzeli 726 artykułów naukowych, szukając odpowiedzi na pytanie, czy pozostawanie pod stałą opieką tego samego lekarza ma wpływ na długość życia pacjenta. Do ostatecznej analizy wyselekcjonowano 22 artykuły opublikowane w 9 krajach.

Wyniki pracy opisali D.J. Pereira Gray i wsp. w artykule Continuity of care with doctors – a matter of life and death? A systematic review of continuity of care and mortality. W 18 z przeanalizowanych badań stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie śmiertelności w przypadkach, gdy pacjentem opiekował się ciągle ten sam lekarz. (K.K.)

Źródło: https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161

GdL 8_2018