Poszukiwanie przyczyny stwardnienia rozsianego

Przyczyna stwardnienia rozsianego ciągle pozostaje nieznana i prowadzone są badania mające na celu jej ustalenie. Na łamach „Neurology” 3 lipca 2018 r. Anna Karin Hedström i wsp. z Karolinska Institutet w Sztokholmie opublikowali artykuł Organic solvents and MS susceptibility Interaction with MS risk HLA genes, w którym opisali wyniki dociekań, czy ekspozycja na rozpuszczalniki organiczne może sprzyjać zachorowaniu na stwardnienie rozsiane.

Przeanalizowano parametry 2042 osób ze stwardnieniem rozsianym i 2947 osób stanowiących grupę kontrolną. Okazało się, ze ekspozycja na rozpuszczalniki organiczne zwiększa 1,5-krotnie ryzyko wystąpienia choroby. Rozpuszczalniki organiczne (na przykład aceton) znajdują się m.in. w dymie tytoniowym. (K.K.)

Źródło: http://n.neurology.org/content/early/2018/07/03/WNL.0000000000005906

GdL 8_2018