Wzrost zachorowań na nowotwory pęcherza moczowego

Konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy warunków leczenia pacjentów z nowotworami pęcherza moczowego. Zagadnieniem tym zajmuje się grupa ekspertów, która opracowała raport Nowotwór pęcherza moczowego – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem.

Przewidywany jest  wzrost zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego w ciągu najbliższej dekady o blisko 25% – to istotna przesłanka wskazująca na konieczność podjęcia działań zapewniających dostępność do leczenia pacjentom dotkniętych tym schorzeniem. Konieczne jest zapewnienie kompleksowego leczenia pacjenta chorego na nowotwór pęcherza moczowego przez zmianę organizacji opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem jest tworzenie w zakresie leczenia chirurgicznego specjalistycznych ośrodków leczących określone typy nowotworów, przy których powinny zostać zorganizowane ośrodki chemioterapii i radioterapii – pisze na stronach raportu  dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz,   konsultant krajowy w dziedzinie urologii.

Częstość hospitalizacji z powodu nowotworu pęcherza moczowego  w poszczególnych województwach przedstawiono w tabeli. 

tab4 gdl 8 2018400

(K.K.)

Źródło: materiały prasowe

GdL 8_2018