Na czasie

Z życia redakcji

Krystyna Knypl

Gdy sekretarz redakcji przemieszczał się w ramach misji Dziadkowie bez Granic, tym razem między warszawskimi dzielnicami Sadybą a Bródnem, redaktor naczelna rozpoczęła prace eksploracyjne na terenie redakcji. Każdy zakątek przynosił niespodzianki…

Na liście cennych odkryć znalazły się nie tylko pamiątkowe fotografie  czy rysunki i komiksy, ale także dokumenty oficjalne – jak na przykład legitymacja prasowa przewodniczącej kolegium redakcyjnego GdL Katarzyny (Knypl) Kowalskiej z 2001 roku. Katarzyna była dziennikarką czasopisma „Jagiellońska 59” w latach 2000-2001. Mija więc 18 lat od dziennikarskiego debiutu!

leg dziennik jagiellonska59 300

Taka rocznica jest dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć dziennikarskich i artystycznych.

kk osiagniecia1gdL400

Publikacje prasowe

Inauguracja roku akademickiego. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5 (11), listopad 2000, s. 1, 6.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Tadeusz Kowalik: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 6 (12), grudzień 2000, s. 11.

Studenckie szkiełko i oko… na wigilii. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 1 (13), styczeń 2001, s. 1.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Grażyna Gierszewska: Zarządzanie strategiczne. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 1 (13), styczeń 2001, s. 5.

Poprawiny otrzęsin. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 1 (13), styczeń 2001, s. 8.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Jolanta Szaban: Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych, od dyrektora do euromenedżera. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 2 (14), luty 2001, s. 12.

Sesja z głowy. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 3 (15), marca  2001, s. 2.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Waldemar Hoff, Jana Planavová-Latanowicz, Marcin Marciniszyn, Krzysztof Walczak, Przemysław Saganek: Europejskie prawo gospodarcze. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2001]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 3 (15), marca  2001, s. 13.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Wojciech Gasparski: Wykłady z etyki biznesu. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 4 (16), kwiecień 2001, s. 12.

Po wakacjach. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 8 (20), listopad 2001, s. 6.

Chłodnym (?!) okiem. Ranking 2001. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5 (17), maj 2001, s. 1,3.

Studenckie szkiełko i oko… w wydawnictwie. [Omówienie książki Leszek Gromadzki: Gwarancyjne sposoby zabezpieczeń bankowych. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000]. Katarzyna Knypl. „Jagiellońska 59” [czasopismo  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Zarządzania], nr 5 (17), maj 2001, s. 11.

Kobiety w zarządzaniu – szanse i zagrożenia. Krystyna Knypl, Katarzyna Knypl. „Antidotum” 2001,1,33-36

Komornicy węgierscy. Strona www Węgierskiej Izby Komorniczej. Katarzyna Knypl. „Nowa Currenda”, nr 9/82/190/2004 (sierpień 2004 r.), s. 67-69.

Dzielny pacjent czyli jaki? Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy” 2015, 12, 30.

Debiut w Paryżu. Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska, Mieczysław Knypl. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 2, s. 48, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/37-przygotowanie-do-podrozy/277-debiut-w-paryzu.

Dzień otwarty szpitali uniwersyteckich w Paryżu: Hôpital Necker. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 7, s. 18, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/26-bonjour-la-france/316-dzien-otwarty-szpitali-uniwersyteckich-w-paryzu.

Bezpieczne wakacje dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 16 lipca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/314-bezpieczne-wakacje-dla-dzieci-z-atopowym-zapaleniem-skory.

Wędrująca prostata. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 4 listopada, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/330-wedrujaca-prostata.

Przygotowanie małych dzieci do badania rezonansem magnetycznym. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 15 marca,  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/434-przygotowanie-malych-dzieci-do-badania-rezonansem-magnetycznym.

Przejście w dorosłość – nowy program w Hopital Necker. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 15 marca,  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/435-przejscie-w-doroslosc-nowy-program-w-hopital-necker.

Bańki mydlane pomagają medycynie. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 1, s. 12, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/474-banki-mydlane-pomagaja-medycynie.

Niezwykła kariera baniek mydlanych. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 2, s. 30,  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/501-niezwykla-kariera-baniek-mydlanych.

Idę do dentysty. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 3, 27, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/zdrowe-zasady/540-ide-do-dentysty.

Hospitalizacja jednodniowa. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 5, 36, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/546-hospitalizacja-jednodniowa.

Najlepsze bagietki są na… Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2016, 5, 61, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/26-bonjour-la-france/548-najlepsze-bagietki-sa-na.

Słownictwo medyczne w języku obcym… wyzwanie dla laika! Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 28 kwietnia, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-i-macierzynstwo/554-slownictwo-medyczne-w-jezyku-obcym.

Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atrezji przełyku. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 24 maja, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/579-nowe-urzadzenie-do-leczenia-dlugoodcinkowej-atrezji-przelyku.

Nagroda za badania genetyczne w nadciśnieniu. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2017, 23 czerwca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/593-nagroda-za-badania-genetyczne-w-nadcisnieniu.

Nowotwory przewodu pokarmowego u osób z atrezją przełyku. Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2018, 21 marca, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/663-nowotwory-przewodu-pokarmowego-u-osob-z-atrezja-przelyku.

Atrezja przełyku w Polsce w latach 2010 -2017. Krystyna Knypl, Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2018, 15 kwietnia, http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/choroby-rzadkie/670-atrezja-przelyku-w-polsce-w-latach-2010-2017.

Kilkadziesiąt przypadków cholery w Algierii. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy”, 2018, 9, s. 5.

Fotografie i rysunki zamieszczone na łamach „Gazety dla Lekarzy”

Podróż jest olśnieniem. Rysunek. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2012, s. 1 (okładka).

Smaki lata. Rysunek. Katarzyna Kowalska. „Gazeta dla Lekarzy” 2012, 6, s. 1 (okładka).

Papugi. Rysunek. 2012, 7, s. 55.

Cieszyłyby się dzieci, że fontanna świeci. 2016, 1, s. 40.

Nie wszystko przeminie, bo arka wciąż płynie. 2015, 12, s. 65.

Bezsenność w Paryżu. 2015, 11, s. 60.

Panowanie Europy przeminęło. 2015, 10, s. 48.

Karkołomne umiejętności. Rysunek. 2013, 4, s.1 (okładka).

Wspominamy wakacje – Oran. 2013, 9 s. 56.

Royal Hotel. 2014, 8, s. 49.

Promocja zdrowia. Rysunek. 2014, 9, s. 1 (okładka).

Samotny biały żagiel. 2014, 10, s. 60.

Paryska Statua Wolności nie pęka z zazdrości. 2016, 3, s. 47.

Morze jest twym zwierciadłem... 2016, 4, s. 66.

Czy się stoi, czy się leży, szczery całus się należy. 2016, 5, s. 64.

Potencjalna energia kulinarna. 2016, 6, s. 44.

Parasol noś i przy pogodzie. 2016, 7, 54.

Widok to pieroński, ten Lasek Buloński. 2016, 11, s. 56.

Świątynia pieniądza. 2016, 12, s. 57.

Jak przeżyć na dyżurze, czyli sztuka odsyłania. 2017, 1, s. 32. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/raport-z-dyzuru/338-jak-przezyc-na-dyzurze.

Czyli… rolnik. 2017, 2, s. 38, 40. http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/raport-z-dyzuru/348-czyli.

Młody lekarzu, nie rezygnuj z marzeń. 2016, 8, s. 28.  http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/emigracja/556-mlody-lekarzu-nie-rezygnuj-z-marzen.

Wszystkim jest wesoło, gdy kręci się koło. 2017, 1, s. 52.

Hej, dzień się budzi! 2017, 3, s. 47.

20 maja 2017, Hôpital Necker, Paryż. Fotoreportaż. 2017, 6, s. 35.

Babie lato. 2017, 10, s. 56.

Przezierność czasu. 2017, 12, 56.

Osiągnięcia w dziedzinie rysunku i malarstwa

DSC07305gdL660

Staż artystyczny (06.2011-07.2013) w pracowni Miry Naporowskiej w Algierze. https://www.facebook.com/naporowska.mira?fref=ts.

W tym czasie prezentacja prac na:

wystawie prac uczennic Atelier Art’Mira w siedzibie firmy Mazars Hadj Ali w dniach 30-31 maja 2012.

wystawie malarstwa Le Printemps des Arts 05.04-21.06.2012 w Galerii Babezuar w Algierze.

prace kkgdl660

Serdecznie gratulujemy „osiemnastki” w dziennikarstwie oraz twórczości plastycznej i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja

GdL 10_2018