Biopodobny adalimumab dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej

CECR 2018 400

Konferencja prasowa towarzysząca kongresowi reumatologicznemu w Zagrzebiu (6-8 grudnia 2018 r.) była poświęcona lekom biopodobnym. Przedstawiono podczas niej adalimumab (nazwa handlowa leku Hulio). Jest to rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne.

Lek otrzymał 20 września 2018 r. rejestrację European Medicine Agency w następujących wskazaniach dla osób dorosłych:

reumatoidalne zapalenie stawów,

zesztywniające zapalenie kręgosłupa,

łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca,

ropnie mnogie pach (hidradenitis supurativa),

choroba Crohna,

wrzodziejące zapalenie jelit,

zapalenie naczyniówki oka.

Adalimumab otrzymał także rejestrację European Medicine Agency w następujących wskazaniach dla dzieci:

wielostawowe młodzieńcze zapalenie stawów idiopatyczne (zarejestrowany dla dzieci od 2. roku życia),

zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych, łuszczyca plackowata (od 6. roku życia)

choroba Crohna (od 6. roku życia)

ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych u młodzieży (od 12. roku życia)

zapalenie błony naczyniowej oka u dzieci i młodzieży (od 2. roku życia).

Mamy oraz więcej osób w podeszłym wieku, coraz więcej schorzeń immunologicznych, coraz większe koszty leczenia. Szansą dla systemów ochrony zdrowia są leki biopodobne – mówiono na konferencji w Zagrzebiu.

dr wieslawa porawska300

krystyna knypl zagrzeb 12 2019 300

Do tematu powrócimy wkrótce na fotoblogu (Lekarz Przyszłości) oraz na naszych łamach.

Tekst i zdjęcia
Krystyna Knypl

Piśmiennictwo:

https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/hulio

https://www.ema.europa.eu/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-hulio_en.pdf

Charakterystyka produktu leczniczego w języku polskim: https://www.leki-informacje.pl/sites/default/files/Hulio_spc.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4216020/

GdL 1_2019