Eozynofilowe zapalenie przełyku u dzieci z atrezją

hopital jeanne de flandre 660

Szpital pediatryczny w Lille jest czołowym francuskim ośrodkiem w zakresie diagnozowania i leczenia chorób przełyku.

E. Lardenoi i wsp. z tego szpitala przedstawili w styczniu 2019 r. na łamach „Journal of Pediatric Gastroeneterology and Nutrition” artykuł Prevalence of Eosinophilic Esophagitis in Adolescents with Esophageal Atresia. Jak autorzy opisali, z grupy 63 pacjentów z atrezją przełyku eozynofilowe zapalenie rozpoznano u 6 z nich (9,5%). Pacjenci mieli wykonywane wielokrotnie kontrolne ezofagoskopie oraz biopsje śluzówki. Eozynofilowe zapalenie przełyku rozpoznawano, gdy w badaniu histopatologicznym w polu widzenia stwierdzano co najmniej 15 eozynofilów. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30614952

Fot. Krystyna Knypl

GdL 2_2018