Przetoka tchawiczo-przełykowa rozpoznana dopiero w 28. roku życia!

Na łamach „Acta Gastroenterologica Belgica” J. Maus i wsp. przedstawili przypadek 28-letniej kobiety, która wydawała dziwaczne odgłosy podczas wydechu, miała dysfagię oraz znaczne poszerzenie przełyku stwierdzone w badaniu radiologicznym sugerujące rozpoznanie achalazji. Po przeprowadzonych badaniach zdiagnozowano bardzo małą wrodzoną przetokę tchawiczo-przełykową (TEF).

Wrodzoną TEF wykrywa się wkrótce po urodzeniu i zwykle towarzyszy jej atrezja przełyku. Wrodzona TEF bez atrezji przełyku (przetoka typu H) może być nierozpoznana we wczesnym okresie życia z powodu objawów o minimalnym nasileniu, a diagnoza – postawiona dopiero w wieku dorosłym. Rozpoznanie zwykle opiera się na wynikach ezofagoskopii, bronchoskopii, rtg przełyku z barytem i tomografii komputerowej.

Wskazówką do przeprowadzenia diagnostyki w kierunku TEF z przetoką typu H może być poszerzenie przełyku stwierdzone w badaniu radiologicznym, upośledzenie kurczliwości przełyku oraz dziwne dźwięki wydawane podczas oddychania. Przetoka tchawiczo-przełykowa stanowi około 4% wrodzonych wad przełyku. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30645925

GdL 2_2019