Zaburzenia erekcji a cukrzyca

Zaburzenia erekcji mogą pojawić się w przebiegu różnych schorzeń, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń obwodowych lub cukrzyca. Dolegliwość tę zgłasza ponad 20% mężczyzn w wieku powyżej 60. roku życia. Dotychczas niewiele było wiadomo, czy zmiany w genomie człowieka mogą mieć związek z zaburzeniami erekcji. Badania takie zostały przeprowadzone przez naukowców z dwóch brytyjskich uniwersytetów: w Oksfordzie oraz w Exter.

Wyniki opublikowano 20 grudnia 2018 roku na łamach „American Journal of Human Genetics” w artykule GWAS Identifies Risk Locus for Erectile Dysfunction and Implicates Hypothalamic Neurobiology and Diabetes in Etiology autorstwa J. Bovijn i wsp. Badania całego genomu przeprowadzono z udziałem 6165 mężczyzn. Stwierdzono, że zaburzenia erekcji występowały u mężczyzn z mutacją w pobliżu genu SIM1. Zmiany te prawdopodobnie przez wpływ na ośrodki regulacji erekcji w podwzgórzu powodowały zaburzenia wzwodu. Zmiany w obrębie genu SIM1 występują także u osób z otyłością, co wskazuje, że przyczyna zaburzeń erekcji może być złożona. Autorzy doniesienia podkreślają, że zdrowy tryb życia oraz dobra kontrola poziomu glikemii zmniejszają zagrożenie wystąpieniem zaburzeń erekcji. (K.K.)

Źródło: https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(18)30407-5

GdL 2_2019