Otępienie w następstwie choroby małych naczyń mózgowych

Choroba małych naczyń mózgowych (ang. small vessel disease, SVD) jest to przewlekła, postępująca choroba przeszywających naczyń krwionośnych mózgu, tzn. małych tętnic, tętniczek, naczyń włosowatych, żyłek i małych żył zaopatrujących istotę białą i głębokie struktury istoty szarej, powodująca charakterystyczne zespoły neurologiczne, a także specyficzne zmiany w neuroobrazowaniu i badaniach neuropatologicznych. Najnowsze dane na temat tej choroby opublikowali Joan Jiménez-Balado i wsp. na łamach „Hypertension” w artykule Cognitive Impact of Cerebral Small Vessel Disease Changes in Patients With Hypertension.

Autorzy obserwowali 345 pacjentów w wieku od 50 do 70 lat przez 3,95 (3,83-4,34) lat. Stwierdzono w badaniach neuroobrazowych, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmiany charakterystyczne dla otępienia rozwijały się częściej i miały większe nasilenie.

Pacjenci uczestniczyli w badaniu ISSYS (Investigating Silent Strokes in Hypertensives: a magnetic resonance imaging study) – więcej https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-13-130).

Mikroangiopatie mogą być także uwarunkowane genetycznie, więcej:
https://www.termedia.pl/f/f/034f3b800d7a94f3bc9041a61301022b.pdf. (K.K.)

Źródło:https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12090

GdL 2_2019