Raport EURO-PERISTAT

To kompleksowa publikacja dotycząca opieki okołoporodowej oraz stanu zdrowia kobiet ciężarnych i niemowląt w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Szwajcarii, zawierająca wskaźniki dotyczące zdrowia i opieki nad ciężarnymi kobietami i dziećmi w Europie. W raporcie prezentowane są dane dotyczące m.in. takich wskaźników jak umieralność noworodków, mała masa urodzeniowa i porody przedwczesne wraz z danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej i cech matek, które mogą wpływać na wynik ciąży. Szeroki zakres badań prowadzonych w ramach programu EURO-PERISTAT pozwala na wielowymiarowe spojrzenie na zdrowie okołoporodowe.

Wnioski są zadowalające, jak mówi prof. Katarzyna Szamotulska, odpowiadająca za polską część projektu. – Większość polskich kobiet rodzi w najbardziej optymalnym okresie życia. Odsetek porodów w starszym wieku (35 lat lub więcej) wynosi w Polsce 14,8% wobec 36,3% we Włoszech i 37,3% w Hiszpanii, które są liderami urodzeń w tej grupie wiekowej.

Dane wskazują na rosnący procent urodzeń przez cesarskie cięcie. W Polsce odsetek ten wzrósł z 19,6% w 2000 roku do 42,2% w 2014 roku. To ponaddwukrotnie więcej niż w krajach o najniższej umieralności noworodków i niemowląt oraz znacznie więcej niż średnio w Europie (27%).  Podobnie sytuacja wygląda w Bułgarii (43,0%), Rumunii (45,9%), na Węgrzech (39,0%) i na Cyprze (56,9%). Najniższe odsetki cięć cesarskich mają kraje Europy Północnej: Finlandia (16,4%), Norwegia (16,5%), Szwecja (18,3%), Islandia (16,1%), Holandia (17,4%). Mimo tak wysokiego odsetka cięć cesarskich Polska, jako jeden z nielicznych krajów, nie posiada ogólnokrajowych danych umożliwiających odpowiedź na pytanie, w jakich grupach kobiet wykonuje się tę procedurę. Na przykład cesarskie cięcie stosuje się w przypadku ciąży wielopłodowej czy nieoptymalnego położenia płodu, a także w przypadku znacznie wcześniejszego rozwiązania ciąży, jednak coraz częściej też u kobiet bez tych czynników ryzyka.

Dane wskazują, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, obserwuje się obniżanie umieralności niemowląt, noworodków i mniej martwych urodzeń. Porównanie lat 2010 i 2014 pokazuje spadek umieralności noworodków (z 3,1 do 2,4 na 1000 urodzeń) i niemowląt (z 5 na 4,2 na 1000 urodzeń) oraz martwych urodzeń (z 3 do 2,5 na 1000 urodzeń). Tempo spadku jest jednak niezadowalające, ponieważ w większości krajów europejskich te wskaźniki są niższe. Brak rejestru problemów perinatalnych noworodków urodzonych przedwcześnie z ciąży 23 0/7 do 32 0/7 i noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym oraz brak badań populacyjnych nad rozwojem wcześniaków powtarzanych w regularnych odstępach czasu.

Ograniczony zakres ogólnokrajowych danych dotyczących całego okresu okołoporodowego oraz ich nie zawsze zadowalająca jakość utrudniają prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej. (K.K.)

Źródło: informacja prasowa

GdL 3_2019