Raport o cukrzycy w Polsce

W trakcie debaty zainicjowanej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pt. Leczenie cukrzycy w Polsce 2019: stan rzeczywisty, realne koszty, bariery i szanse, która odbyła się 20 lutego 2019 r. w Warszawie, zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 733 diabetyków z cukrzycą typu 1 i 2. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że miesięczne wydatki związane z cukrzycą przekraczają 10% ich budżetu domowego. Ponad 62% pytanych z powodów finansowych zrezygnowało z zakupu z zalecanego przez lekarza leku, badania albo artykułu medycznego związanego z terapią cukrzycy.

W styczniu 2019 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków skierowało do swoich członków i diabetyków aktywnych na pacjenckich portalach diabetologicznych anonimową ankietę pt. Ile kosztuje mnie cukrzyca? W ciągu miesiąca napłynęły odpowiedzi od 733 diabetyków z cukrzycą typu 1 i typu 2. Celem ankiety było poznanie odpowiedzi na pytania:

  • Jaki jest miesięczny koszt leczenia cukrzycy w kontekście budżetu domowego rodziny diabetyka?
  • Czy diabetyków stać na optymalne leczenie cukrzycy, zgodne z zaleceniami lekarzy?
  • Czy pacjenci mogą sobie pozwolić na wybór i stosowanie nowoczesnych terapii cukrzycy?

W odpowiedzi na pytanie Jaką kwotę miesięcznie wydaję na leki, które stale przyjmuję w związku z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi? przedział: 0-100 zł wskazało 19,9% ankietowanych, 100-200 zł wskazało 37,1%, zakres: 200-300 zł wskazało 20,7%, a 300 zł i więcej wskazało 22,2% ankietowanych.

Jaką kwotę miesięcznie wydaję na dodatkowe badania, leczenie, opiekę, artykuły medyczne związane z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi (oprócz stale przyjmowanych leków)? 42,6% ankietowanych odpowiedziało: od 0 do 100 zł; 23,5% – 100-200 zł; 10,1% – 200-300 zł; 23,9% – 300 zł i więcej.

Jaki procent budżetu domowego mojej rodziny stanowią wydatki związane z cukrzycą (leki, badania, artykuły medyczne, zabiegi, inne)? 10% ankietowanych wskazało 0-2%; 20,9% – 2,5%; 16,1% – 5% i więcej; 53,1% – 10% i więcej.

Diabetycy zapytani Czy w przeszłości zdarzało się, by z powodów finansowych zrezygnowali z zalecanego przez lekarza leku, badania, artykułu medycznego związanego z terapią cukrzycy? stwierdzili: 37,5% nie; 62,5% tak.

Czy uważam, że optymalna, nowoczesna terapia cukrzycy w moim wypadku jest w zasięgu, czy poza zasięgiem moich możliwości finansowych? 20,3% ankietowanych: w zasięgu moich możliwości finansowych: 79,7% poza zasięgiem moich możliwości finansowych.

Cały raport jest dostępny pod adresem http://www.rpp.gov.pl/raport_cukrzyca_18.pdf

Źródło: materiały prasowe