Zapobieganie niewydolności krążenia u kobiet

Zapobieganie niewydolności krążenia i jej leczenie to główne tematy omawiane w „ACC Heart Failure” 3/2019. W poszczególnych doniesieniach zwraca się uwagę, że mężczyźni i kobiety wykazują różne mechanizmy i czynniki ryzyka niewydolności serca. Ma to znaczenie dla strategii profilaktyki niewydolności serca, która powinna być różna w zależności od płci. Niestety, kobiety są często niedostatecznie reprezentowane w badaniach klinicznych i z tego powodu brakuje dokładnych danych na temat niewydolności serca u kobiet.

Kobiety z niewydolnością serca są na ogół starsze, mają wyższy wskaźnik BMI, częściej chorują na nadciśnienie, cukrzycę, nerki. U kobiet częściej występuje niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową, podczas gdy u mężczyzn częściej występuje niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Współistnienie migotania przedsionków ma istotne znaczenie w rozwoju niewydolności krążenia u kobiet. Badania wykazują, że powikłania ciąży, niedobór estrogenów po menopauzie, leczenie raka piersi mają istotnie znaczenie w rozwoju niewydolności krążenia u kobiet. (K.K.)

Źródło: https://www.acc.org/about-acc/press-releases/2019/02/25/13/42/jacc-heart-failure-explores-the-importance-of-sex-specific-strategies-for-prevention-treatment-of-heart-failure-in-women

GdL 3_2019