Kształcenie młodych hipertensjologów

drnmed Anna E Platek GdL400

1 kwietnia 2019 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uruchomiono dla studentów fakultatywne zajęcia „Hipertensjologia interdyscyplinarnie – na co i dlaczego choruje 1/3 Polaków?”. Zajęcia są wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze dotychczas studenci medycyny nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach w całości poświęconych hipertensjologii. Po drugie przełomowa jest forma kształcenia. W odpowiedzi na nowe możliwości techniczne oraz potrzeby zgłaszane przez studentów zajęcia w całości zorganizowano w formie e-learningowej (elektronicznego dostępu do nauki), zapewniającej zdalny dostęp do treści fakultetu oraz pozwalającej na wybranie przez studentów miejsca i czasu uczenia się, a także możliwość wielokrotnego powtarzania treści. Po trzecie zajęcia dotyczą wszystkich najważniejszych aspektów hipertensjologii, od podstaw patofizjologicznych przez diagnostykę, leczenie, aż do chorób współistniejących.

Głównym celem przedmiotu jest multidyscyplinarne przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej nadciśnienia tętniczego, tak jak podkreślono w nazwie fakultetu – choroby dotykającej 1/3 dorosłych Polaków i będącej prawdziwym problemem społecznym. Odbędzie się to przez połączenie wiedzy teoretycznej z fizjologii i patofizjologii z hipertensjologią, farmakologią oraz najnowszymi doniesieniami klinicznymi i naukowymi. Zajęciami kieruje prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, prof. dr. hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, a prowadzą je specjaliści będący autorytetami w dziedzinie hipertensjologii, kardiologii, chorób wewnętrznych, pediatrii i farmakologii, dzięki czemu tematyka przedmiotu może obejmować zagadnienia takie jak nowe, patofizjologiczne teorie powstawania nadciśnienia tętniczego, nowości w leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego, nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodych dorosłych, nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży, hipertensjoonkologia i wiele innych.

prowadzacy zajecia z hipertensjologii GdL660

Zamiar uczestniczenia w zajęciach wyraziło ponad 200 studentów, co w skali uczelni jest jednym z rekordowych wyników. Jest to również wynik pozwalający na optymistyczne spojrzenie na przyszłość polskiej hipertensjologii. Wbrew wątpliwościom co do zasadności kontynuowania specjalizacji z hipertensjologii, jakie niedawno przedstawiły osoby odpowiedzialne za formowanie nowego prawa w zakresie kształcenia lekarzy, studenci wykazują się większym rozsądkiem, widząc potrzebę swojej dalszej edukacji hipertensjologicznej i angażując się w nowe przedsięwzięcia dydaktyczne, takie jak fakultet „Hipertensjologia interdyscyplinarnie…”. Pozostaje mieć nadzieję, że ten fakultet zwiększy świadomość młodych lekarzy w kwestii skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego oraz u części z nich rozwinie chęć zajęcia się hipertensjologią w przyszłości. 

Anna E. Płatek

GdL 5_2019