Pacjenci z padaczką pilnie potrzebują refundacji nowoczesnych leków

P1050209 660

Na padaczkę choruje około 50 mln ludzi na świecie. W Polsce, według danych NFZ z 2016 roku – rozpoznanie padaczki postawiono 500 tys. osobom. Szansą dla pacjentów na życie bez lęku związanego z kolejnymi napadami jest prawidłowa diagnoza i skuteczna terapia. Szansą na życie bez napadów padaczki są innowacyjne terapie. Jednak w Polsce pacjenci czekają na nie zbyt długo.

 Podczas spotkania z dziennikarzami, poprzedzającego XXIX Konferencję Polskiego Towarzystwa Epileptologii, problemy pacjentów naświetliły prof. Joanna Jędrzejczak z Kliniki Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii, prof. Beata Majkowska-Zwolińska, kierownik Grupy Neuronauki Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Fundacja Epileptologii, doc. Ewa Nagańska z Kliniki Neurologii i Epileptologii SPSK CMKP w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

Każda nowo wprowadzana terapia daje szansę na uzyskanie wolności od napadów. Tymczasem upłynęło 5 lat od czasu udostępnienia pacjentom ostatniej innowacyjnej terapii. W tym czasie pojawiły się już generyczne odpowiedniki, dzięki którym zaoszczędzono blisko 20 mln zł rocznie. Mogłyby być one wykorzystane w ramach tej samej jednostki chorobowej, aby polscy pacjenci z padaczką byli beneficjentami postępu w leczeniu farmakologicznym. Metody terapeutyczne stosowane w Polsce w ramach publicznej refundacji powinny być zgodne ze standardami leczniczymi stosowanymi z powodzeniem w większości krajów europejskich. W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowano w Europie trzy nowe leki w leczeniu padaczki – brywaracetam, eslikarbazepina, perampanel – niestety żaden z nich nie jest w Polsce refundowany. Wśród nich znajduje się lek o nowym mechanizmie działania, który daje efekty widoczne już w pierwszych dniach stosowania. Świadomość o istnieniu terapii, do której polscy pacjenci nie mają dostępu, a z powodzeniem korzystają z niej pacjenci w Europie, dodatkowo pogarsza jakość ich życia. Dla nas, lekarzy, jest to również trudne do zaakceptowania, że nie możemy leczyć naszych pacjentów lekami, które mogą pomóc im w walce z chorobą – powiedziała prof. Joanna Jędrzejczak.

Ten ważny problem wymaga szerszego omówienia, do tematyki nowoczesnego leczenia padaczki powrócimy w jednym z najbliższych numerów „Gazety dla Lekarzy”.  (K.K.)

Źródło: Informacja prasowa

Fot. Krystyna Knypl

GdL 6_2019