Konferencja z okazji 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego

30lecie profMatyja400

Naczelna Izba Lekarska zorganizowała 17 maja 2019 r. okolicznościową konferencję poświęconą 30. rocznicy odrodzenia izb lekarskich w Polsce. Wspominano okoliczności powstania izb, kolejnych prezesów NRL oraz problemy dotyczące naszego środowiska.

– Największą bolączką jest brak jedności środowiska – powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja. Zgadzam się z diagnozą postawioną przez pana prezesa, a najnowszym objawem braku jedności była nieobecność przedstawicieli rezydentów na uroczystości.

– Trzydziestolatek to człowiek dojrzały – stwierdził minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Także należy się z tą diagnozą zgodzić. Człowiek dojrzały, nawet gdy przegra, gdy coś mu się nie uda, bierze takie zdarzenie „na klatę” i nie dąsa się, przychodzi na uroczystość, a nie odwołuje w ostatniej chwili wystąpienie, bo mu „coś wypadło” – tak właśnie uczynili rezydenccy liderzy. Wypadki chodzą po ludziach i faktycznie czasem im „coś wypada”, ale żeby wszystkim dokładnie, w tym samym terminie, wypadło dziś? Bo wczoraj jeszcze wypadki nie chodziły po rezydentach, o czym świadczył przesłany właśnie wczoraj program konferencji.

program30 leciaGdL660Krystyna Knypl

30 lecieNIL rednaczGdL400

GdL 6_2019