Wpływ niewłaściwych ordynacji leków na zdrowie starszych osób

Właściwe ordynowanie leków, zwłaszcza dla starszych osób, jest sztuką trudną. Dr T.M. Liew i wsp. z Singapuru zbadali to zagadnienie, a wyniki opublikowali na łamach „Annals of Family Medicine” w artykule Potentially Inappropriate Prescribing Among Older Persons: A Meta-Analysis of Observational Studies.

Przeanalizowano historię ordynacji 77 624 pacjentów. Stwierdzono, że niewłaściwe ordynacje leków miały znamienny wpływ na częstość wizyt na SOR-ach, występowanie objawów niepożądanych, osłabienie sprawnego funkcjonowania na co dzień oraz ogólnie na jakość życia. (K.K.)

Źródło: http://www.annfammed.org/content/17/3/257

GdL 7_2019