Konferencja Polityka Lekowa Państwa

PAPkonfpolitykalekowa660

W tej konferencji, która odbyła się 15 lipca 2019 r., uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, reprezentanci branży farmaceutycznej, producenci leków, przedstawiciele organizacji pacjentów. Wypatrywałam na sali przedstawicieli organizacji lekarskich i chyba muszę odwiedzić mojego okulistę, bo nie udało mi się wypatrzeć nikogo.

Według otrzymanej informacji prasowej, cytuję:

Do najważniejszych sukcesów wdrażania Polityki Lekowej Państwa należy zaliczyć:

# Ciągłe poszerzanie opcji terapeutycznych dostępnych w Polsce poprzez sukcesywne wdrażanie oraz rozszerzanie programów lekowych finansowanych z budżetu NFZ.

# Powołanie Agencji Badań Medycznych, które stanowi początek zmian w całym systemie ochrony zdrowia. Zmiany legislacyjne pozwalające na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w planowaniu i realizacji badań klinicznych.

# Wprowadzenie lepszych możliwości kontroli i ograniczenia nielegalnego eksportu równoległego leków. Mimo generalnie niezłej oceny podjętych działań, wciąż nie zostały spełnione ważne zadania stojące przed rządzącymi, związane z wdrażaniem Polityki Lekowej Państwa. Najważniejsze z nich to:

# Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która wprowadziłaby ułatwienia w podejmowaniu decyzji w procesach refundacyjnych. Jednym z oczekiwanych rezultatów jest wprowadzenie możliwości stosowania szerszej gamy instrumentów dzielenia ryzyka, wdrażanie value based healthcare czy early advice lub też Innowacyjnego/Refundacyjnego Trybu Rozwoju.

# Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, która powinna wprowadzić nowe definicje zadań farmaceuty. Jednym z jej celów jest usprawnienie systemu ochrony zdrowia, który cierpi z powodu niedoboru lekarzy i pielęgniarek.

# Stworzenie systemu zachęt dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego, które przyczyniłyby się do znaczącego wzrostu aktywności tego sektora w Polsce, przede wszystkim pod kątem inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe oraz potencjał produkcyjny.

Jednym słowem sukces goni sukces i sukcesem pogania!

Ciekawie brzmi określenie „nowe zadania zawodu farmaceuty”, więcej – https://pulsfarmacji.pl/4715739,29627,farmaceuta-bedzie-mogl-wystawic-recepte.

Pielęgniarki już mogą wystawiać recepty, ale jakoś nie garną się do realizowania tych uprawnień. MZ próbuje przekonać farmaceutów.

Uważam, że politycy z dyplomem lekarza i czynnym PWZ powinni być zobowiązani do wystawiania recept, po wcześniejszym odbyciu obowiązkowych praktyk „w terenie” w placówkach POZ, AOS, SOR. Wszystko wiedzą o ochronie zdrowia, pora aby pokazali, co potrafią!

Wnioski: Warto być zdrowym!

Krystyna Knypl

Fot. Krystyna Knypl

GdL 8_2019