Rezydenci w Stanach Zjednoczonych

Kondycja życiowa i finansowa amerykańskich rezydentów jest przedmiotem raportu Residents salary and debt report opublikowanego na łamach „Medscape”.
Przeciętna pensja rezydenta w roku 2018 wynosiła 59 300 dolarów, czyli 4041,66 dolarów miesięcznie. Od roku 2015 nieznacznie wzrosła, wtedy wynosiła 55 400 dolarów. Pensja była zróżnicowana dla poszczególnych specjalności – najwięcej zarabiali rezydenci specjalizujący się w alergologii i immunologii (68 000 dolarów rocznie), najmniej rezydenci specjalizujący się w zdrowiu publicznym (55 000 dolarów rocznie).

Pensja rosła wraz ze stażem pracy – na pierwszym roku rezydentury średnia pensja wynosiła 55 200 dolarów, na 6., 7. i 8. roku rezydentury średnia pensja wynosiła 64 300 dolarów. Mężczyźni zarabiali rocznie średnio 59 600 dolarów, kobiet zarabiały mniej – średnio rocznie 58 700 dolarów. Tylko 45% rezydentów uważało, że otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Najwięcej rozczarowanych wysokością zarobków było na 6., 7. i 8. roku rezydentury.
Poza pensją dodatkowe benefity w postaci ubezpieczenia zdrowotnego otrzymuje 88% rezydentów, ubezpieczenie na leczenie stomatologiczne 77% ankietowanych.

nobody understands meGdL660

Wysokość przyszłych zarobków miała wpływ na wybór rodzaju specjalizacji – u 41% ankietowanych bardzo duży, u 52% dość duży, a u 8% nie miało to znaczenia.

Specjalizacja podstawowa nie kończy potrzeby dalszego uczenia się, 46% ankietowanych planuje zrobić jeszcze specjalizację szczegółową.

Wielu rezydentów ma do spłacenia kredyt zaciągnięty na odbycie studiów medycznych – wynosi on ponad 300 tysięcy dolarów u 23% ankietowanych i od 200 do 300 tysięcy dolarów u 28% rezydentów.

Liczba badanych pacjentów w ciągu tygodnia waha się od 30 do 60 osób. Czas spędzony w szpitalu wynosi u 48% więcej niż 60 godzin w tygodniu, są też dyżury pod telefonem –51% badanych pełni do pięciu takich dyżurów w miesiącu.

Nadzór nad szkoleniem 87% badanych uważa za należyty, a 77% badanych jest zadowolonych z postępów w szkoleniu. Aż 90% jest zadowolonych z relacji koleżeńskich z innymi lekarzami i 85% zadowolonych z relacji z pielęgniarkami.

Nowe czasy oznaczają nowe kanały komunikacji z pacjentami – 71% rezydentów udziela konsultacji on-line, 62% przez telefon i 52% przez e-mail.

Zdecydowana większość rezydentów odbywa szkolenie na wschodzie kraju, zdecydowanie mniej w zachodnich i północnych stanach. Szkolenie w 71% odbywa się w szpitalach i w 13% w placówkach akademickich. Szkolą się osoby w wieku młodym – 30-34 lata ma 55% ankietowanych, ale są też osoby starsze – 2% badanych jest w wieku 40-49 lat, powyżej tego przedziału wiekowego nie ma rezydentów odbywających szkolenia.

 (K.K.)

Źródło: https://www.medscape.com/slideshow/2018-residents-salary-debt-report-6010044

Rys. Hehemaka

GdL 9_2019