Polska kardiologia A.D. 2019 to sukcesy...

...ale i nowe zadania

minzdrptkwg 260919 8GdL660

27 września podczas sesji inauguracyjnej XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach minister zdrowia Łukasz Szumowski podsumował najważniejsze osiągnięcia ostatnich miesięcy i wskazał na priorytetowe zadania polskiej opieki zdrowotnej w dziedzinie kardiologii. Wśród najważniejszych inicjatyw minister wymienił: dalszy rozwój opieki koordynowanej, zwiększanie dostępności nowoczesnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych oraz inwestycje w badania kliniczne, realizowane w ramach rozpoczynającej działalność Agencji Badań Medycznych.

Interdyscyplinarna współpraca

Incydenty sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn umieralności Polaków. Jak zauważył Łukasz Szumowski, dzięki aktywnym działaniom kardiologów ta tendencja może się odwrócić, jednak konieczna jest ścisła interdyscyplinarna współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Czynników ryzyka zachorowania na schorzenia układu sercowo-naczyniowego jest coraz więcej. Związane są przede wszystkim ze stylem życia, otyłością i paleniem wyborów tytoniowych. Konieczne są szeroko zakrojone działania edukacyjne i świadomościowe skierowane do różnych grup wiekowych Polaków. Zdaniem ministra zdrowia dzięki współpracy różnych środowisk podejmowane inicjatywy będą bardziej skuteczne.

Sukces Programu KOS-zawał

W ostatnim czasie jako Ministerstwo Zdrowia dokonaliśmy analizy efektywności funkcjonowania Programu KOS-zawał, poświęconego kompleksowej opiece nad pacjentami po zawale serca. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że Program okazał się olbrzymim sukcesem. Redukcja śmiertelności, jaką udało się osiągnąć w ramach KOS-zawał wynosi obecnie średnio 31%, a innych zdarzeń sercowo-naczyniowych 25%. Jak dotąd w Programie wzięło udział ponad 88 tysięcy pacjentów – mówił minister.

Niestety, jak zauważył, obecnie KOS-zawał realizuje 59 ośrodków na 139, które zajmują się pacjentami po zawale serca. Pokazuje to możliwości dalszego rozwoju i korzyści, które program może przynieść pacjentom po przebytym zawale serca. Priorytetem działań w tym zakresie ma być objęcie Programem KOS-zawał wszystkich pacjentów po zawale serca.

Trombektomia mechaniczna ratuje życie

Ważnym osiągnięciem wskazanym przez ministra zdrowia jest wdrożenie nowego modelu działania w zakresie trombektomii mechanicznej, która pierwotnie została uruchomiona jako program pilotażowy w siedmiu ośrodkach, dziś działa w 17.

Procedurę trombektomii mechanicznej nareszcie mogą wykonywać kardiolodzy, neurolodzy, neurochirurdzy, radiolodzy zabiegowi. Liczą się rzeczywiste umiejętności i doświadczenie specjalistów, nie zaś odgórnie narzucone uprawnienia formalne. Od stycznia 2019 roku do dziś zabieg trombektomii mechanicznej został wykonany u 700 pacjentów. 80 procentom pacjentów z tej grupy udało się uratować życie, a ich rekonwalescencja po zastosowanym leczeniu przebiegała znacząco lepiej. To wspaniały efekt, tym bardziej że grupa ze wskazaniami do wykonania tej procedury to pacjenci o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym – stwierdził minister Łukasz Szumowski.

Zniesienie limitów w diagnostyce obrazowej

Ważnym aspektem w dziedzinie kardiologii są procedury tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – dziś nielimitowane.

W kontekście doniesień zaprezentowanych podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wydaje się, że procedura koronarografii CT (badanie radiologiczne pozwalające na ocenę naczyń wieńcowych) ma szansę stać się złotym standardem, stosowanym u coraz liczniejszej grupy pacjentów. W niektórych ośrodkach nielimitowana procedura tomografii komputerowej znacząco zwiększyła dostępność do badań. W Instytucie Kardiologii w Warszawie termin oczekiwania na to badanie wynosi średnio trzy dni, planowo procedurę można więc wykonać w ciągu tygodnia. To przykład przełożenia regulacji centralnych na zwiększenie dostępności do procedur diagnostyczno-terapeutycznych – mówił minister Łukasz Szumowski.

Agencja Badań Medycznych z budżetem na badania kliniczne

Istotną nowością – także w dziedzinie kardiologii – jest rozpoczynająca działalność Agencja Badań Medycznych.

Prezes i Rada Agencji Badań Medycznych właśnie rozpoczynają swoją działalność. Do zagospodarowania jest pierwsze 100 milionów złotych na niekomercyjne badania kliniczne. Pierwsza pula środków ma być przeznaczona na terapie lekowe. Kolejne 100 milionów złotych będzie przeznaczone na terapie nielekowe. Przyszłoroczny budżet Agencji Badań Medycznych wyniesie 300 milionów złotych. Gorąco zachęcam kolegów kardiologów, by walczyć o granty – mówił minister Łukasz Szumowski.

Przełom w terapii niewydolności serca

Niewydolność serca, kardiologiczna epidemia XXI wieku, to obszar, w którym według zapowiedzi ministra zdrowia mają być wdrożone nowe instrumenty, dzięki którym walka z tym schorzeniem będzie bardziej efektywna.

Nowoczesne terapie, pozwalające na redukcję hospitalizacji z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz powikłań sercowo-naczyniowych w terapii pacjentów – także z cukrzycą – będą sukcesywnie udostępniane pacjentom. Decyzje w tym zakresie zapewne zapadną już wkrótce – zapowiedział Minister Łukasz Szumowski. (K.K.)

Źródło: materiały prasowe

GdL 10_2019