Zatrzymanie przyrostu długości życia w Polsce i jego przyczyny

Konferencja prasowa

KonfzdrowiepubliczneGdL660

Od 5 lat długość życia w Polsce nie rośnie. Przyczyną zwiększone spożycie alkoholu –  to główny temat konferencji prasowej zorganizowanej 7.11.2019 r. przez Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Fundację „Promocja Zdrowia” w Nadarzynie.

Podczas konferencji podsumowano działania i publikacje Obserwatorium z 2019 roku (dostępne na: https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Health_Inequalities-100).

Problemy nierówności zdrowotnych przybliżali dziennikarzom prof. Andrzej Wojtyła, prof. Witold Zatoński, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Tomasz Zdrojewski i prof. Marcin Wojnar.

Jedną z głównych przyczyn pogorszenia się zdrowia publicznego w Polsce jest olbrzymi wzrost spożycia wódki sprzedawanej w małych butelkach.

Była to niezwykle ważna i bardzo interesująca konferencja dotycząca zagadnień zdrowia publicznego. Do tematu powrócimy szerzej w nr. 12/2019 „Gazety dla Lekarzy”.

(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl