Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie częstości zachorowań na grypę

Szanowna Pani Redaktor,

Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi dane przekazywane przez świadczeniodawców w celu finansowania udzielonych świadczeń.

W wielu przypadkach, z punktu widzenia rozliczenia udzielonych świadczeń, nie ma konieczności sprawozdawania rozpoznań współistniejących. W przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozpoznania współistniejące praktycznie nie są sprawozdawane.

W związku z powyższym nie mamy możliwości przekazania pełnych, wiarygodnych danych dotyczących zachorowań na grypę w okresie ciąży.

W poniższej tabeli zestawiono liczbę świadczeń sprawozdanych w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 lipca 2019 r. z rozpoznaniem J10 (wraz z rozszerzeniami)

tab liczba swiadczen660

Z poważaniem

Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala NFZ

Warszawa, 8 listopada 2019 r.