Bank Światowy o przyszłości ochrony zdrowia

Big Data 20 300

Informacja prasowa

Bank Światowy we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia zorganizował 29 stycznia 2019 r. w Warszawie konferencję na temat możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji i Big Data w polskim systemie ochrony zdrowia. Program konferencji jest dostępny pod adresem https://www.worldbank.org/pl/events/2019/01/22/big-data-artificial-intelligence-in-healthcare-poland.

Będzie to ochrona zdrowia zorientowana na klienta – nie pacjenta! Z biura prasowego Polskiego Oddziału Banku Światowego otrzymaliśmy przedstawioną podczas konferencji prezentację, której autorami są Marelize Gorgens oraz David Wilson.

Marelize Gorgens zajmuje się zagadnieniami ochrony zdrowia oraz wdrażaniem programów mających na celu poprawę jakości usług. Dawid Wilson jest dyrektorem programowym Banku Światowego, zajmował się zagadnieniami HIV-AIDS.

Jak będzie przyszłość rynku ochrony zdrowia zdaniem przedstawicieli Banku Światowego?

Przedstawiamy dwa przeźrocza, naszym zdaniem najważniejsze, oraz program konferencji. 

BigData20GdL660

Big Data 61660

BDAIHagendaPLfinal Strona 1 1000

BDAIHagendaPLfinal Strona 2 1000

(K.K.)

Źródło: materiały prasowe

GdL 12_2019