NFZ o cukrzycy

Cukrzyca660

Informacja prasowa

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy 14 listopada 2019 r. odbyła się w siedzibie centrali NFZ konferencja prasowa, podczas której przedstawiono raport o cukrzycy. Główne założenie raportu brzmi: stawiamy na profilaktykę, minimalizujemy ryzyko.

W 2014 roku w Polsce na cukrzycę chorowało 2,55 mln dorosłych, w 2018 roku liczba ta wzrosła do 2,86 mln. Spośród osób po 55. roku życia na cukrzycę choruje 9,1%. NFZ zamierza realizować profilaktykę przez edukację pacjentów.

Podsumowanie raportu

1. W latach 2008-2017 o 6,1 kg wzrosła przeciętna ilość cukru spożywanego przez jednego mieszkańca Polski, mimo znacznego zmniejszenia spożycia cukru nieprzetworzonego, nabywanego bezpośrednio przez gospodarstwa domowe (spadło ono w tym czasie o 5,7 kg). Obserwowany wzrost wynika ze wzrostu konsumpcji cukru będącego składnikiem innych produktów spożywczych o blisko 11,8 kg.

2. Systematycznie rośnie spożycie napojów słodzonych cukrem. Doniesienia literaturowe wskazują, że ich nadmierne spożycie jest przyczyną otyłości. Zgodnie z NCD Risk Factor Collaboration w 2016 r. w Polsce wśród osób w wieku 20 lat i więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. Poniżej 20. roku życia nadwagę miało 20% dziewcząt i 31% chłopców, a 5% dziewcząt i 13% chłopców było otyłych.

3. Doniesienia literaturowe wskazują, że otyłość powoduje wzrost zapadalności na wiele chorób, w tym w szczególności na cukrzycę typu 2. Z danych sprawozdawczych NFZ wynika, że w latach 2012-2017 stale wzrastała liczba osób z cukrzycą (jej zdecydowaną część stanowią pacjenci z cukrzycą typu 2). Dodatkowo w 2017 r. sprawozdano ok. 4 tys. hospitalizacji w związku z dużą amputacją stopy cukrzycowej, co oznacza, że średnio w Polsce co 2 godziny dokonuje się dużej amputacji związanej z cukrzycą.

4. Z związku z prognozowanym wzrostem otyłości należy spodziewać się w 2025 r. (w porównaniu do 2017 r.) zwiększenia liczby pacjentów cierpiących na choroby z nią związane, w szczególności wzrostu liczby dorosłych pacjentów z cukrzycą (szacowany wzrost na poziomie 941 tys. pacjentów), nadciśnieniem (349 tys.) oraz zwyrodnieniem stawu kolanowego (146 tys.). Sumarycznie dla problemów zdrowotnych wybranych do analizy szacowane zwiększenie kosztów świadczeń udzielonych osobom dorosłym w 2025 r. w stosunku do 2017 r. wynosi 327-1038 mln zł.

5. Oszacowano, że przeciętnie osoby, których zgon można powiązać z konsekwencjami spożycia napojów słodzonych cukrem, żyją o 15 lat krócej niż średnio osoba w ich wieku. Szacuje się również, że w Polsce blisko 1400 zgonów rocznie wynika z konsekwencji nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem.

NFZ CUKRZYCA ANKIETA 08 660

Więcej: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosc-konsekwencje,7296.html. (K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

GdL 12_2019