ISCHEMIA Study

Krystyna Knypl

Interwencje zabiegowe i leczenie farmakologiczne w stabilnej chorobie wieńcowej dają podobne wyniki

Na trwającym w Filadelfii (16-18 listopada 2019) dorocznym kongresie American Heart Association niewątpliwie najbardziej gorącym tematem są wyniki badania ISCHEMIA Study.

Badaniem, do którego rekrutację rozpoczęto w 2012 roku, objęto 5179 uczestników z 320 placówkach medycznych w 37 krajach.

Punktami końcowymi były: zgon z powodów sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej choroby wieńcowej, hospitalizacja z powodu niewydolności krążenia oraz zatrzymanie serca.

Coronary circulationGdL660

Wyniki w obu grupach pacjentów, tj. leczonych kardiochirurgicznymi metodami interwencyjnymi oraz farmakologicznie metodami tradycyjnymi plus zaleceniami modyfikacji stylu życia – były podobne. Odsetek zgonów w grupie leczonej metodami kardiochirurgicznymi wynosił 6,5%, a w grupie leczonej zachowawczo 6,4%.   (K.K.)

Źródło: https://www.medscape.com/viewarticle/921463

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_circulation#/media/File:Coronary_arteries.svg

GdL 12_2019