Dalsze analizy badania SPRINT

Podczas kongresu American Heart Association (16-18 listopada 2019, Filadelfia) przedstawiono wyniki dalszych analiz wyników badania SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial).

W badaniu SPRINT uczestniczyło 9361 osób (≥50 lat; średni wiek 68±9 lat) o wysokim ryzyku wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej, niechorujących na cukrzycę. W badaniach przesiewowych ciśnienie skurczowe wynosiło od 130 do 180 mmHg.

W nowych analizach szacowano dalszą długość życia. W wieku 50 lat szacowany pozostały okres przeżycia wynosił odpowiednio 37,3 lat dla osób intensywnie leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i 34,4 lat dla osób leczonych standardowo. W wieku 65 lat pozostały okres przeżycia wynosił odpowiednio 24,5 lat i 23,3 lata, a w wieku 80 lat – 11,9 i 11,1 roku.

Bezwzględny przyrost przeżycia przy intensywnej i standardowej kontroli ciśnienia tętniczego zmniejszał się wraz z wiekiem. Pacjenci w średnim wieku odnoszą największe korzyści z intensywnej kontroli ciśnienia tętniczego. (K.K.)

Źródło: https://www.thecardiologyadvisor.com/aha-2019/intensive-blood-pressure-control-improved-residual-survival-patients-at-high-risk-for-cvd/

GdL 12_2019