Raport o stanie zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej

Poland health systerm review200

Informacja prasowa

Opublikowano dokument State of Health in the EU. Companion Report 2019. Jest to raport o zdrowiu mieszkańców Polski oraz stanie naszego systemu ochrony zdrowia, dostępny w całości pod adresem https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325143/18176127-eng.pdf?sequence=1.

Komunikat prasowy w sprawie tej publikacji w języku angielskim: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6336, w języku polskim: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_6336.

Omówimy raport w jednym z najbliższych numerów. (K.K.)

konf pras przy Jasnej660

Fot. Krystyna Knypl

GdL 12_2019